НДТ для України — Покращення рамкових умов для імплементації Європейської Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди та сприяння використанню найкращих доступних технологій (НДТ) у промисловості

Відновлювані джерела енергіїЕнергоефективністьСтале енергопостачання

Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися кліматичних цілей ЄС та Директиви про промислові викиди (ДВВ). Ключовим аспектом досягнення цих національних кліматичних цілей буде забезпечення впровадження найкращих доступних технологій (НДТ) у промисловій інфраструктурі країни. На сьогоднішній день відсутня нормативно-правова база для імплементації Директиви ЄС у законодавство. Відповідно, проект сприяє розбудові потенціалу компаній та державних установ, а також надає підтримку відповідальним міністерствам у розробці нормативно-правової бази та моніторингу її дотримання. Що стосується НДТ, проект має на меті сприяти розбудові потенціалу експертів та керівництва міністерств, природоохоронних органів та операторів підприємств у цій сфері. Це, в свою чергу, дозволить Україні скоротити викиди парникових газів у промисловому секторі шляхом впровадження інноваційних промислових процесів і процедур.

You are cur­rent­ly view­ing a place­hold­er con­tent from Youtube. To access the actu­al con­tent, click the but­ton below. Please note that doing so will share data with third-par­ty providers.

More Infor­ma­tion

Фінансування:
€10.000.000,00
Тривалість:
02/2019 till
01/2025
Контакт:
Gabriel Sauer

Пов'язані новини

Наразі немає жодних пов'язаних з цим новин.