IKI в Україні

Українсько-німецьке співробітництво у сфері протидії зміні клімату, адаптації до зміни клімату, збереження природних поглиначів вуглецю та збереження біорізноманіття

Сфери, на яких слід зосередитися в Україні

У роки, що передували повномасштабній російській агресії, Україна постійно підвищувала свої кліматичні амбіції, незважаючи на складну безпекову, політичну та економічну ситуацію, яка склалася вже тоді. 31 липня 2021 року Україна представила оновлену ціль НВВ, в якій значно посилено ціль до 2030 року. Викиди парникових газів в Україні (включаючи землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство — ЗЗЗЛГ) мають бути скорочені на 65% нижче рівня 1990 року до 2030 року. Метою є також досягнення кліматичної нейтральності не пізніше 2060 року. Україна є членом партнерства НВВ червня 2019 року.

Країна розробила стратегію екобезпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року. Реалізація стратегії спрямована на виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Паризької угоди щодо скорочення викидів парникових газів та адаптації до наслідків глобальної зміни клімату.

У 1995 році Україна ратифікувала Конвенцію про біологічне різноманіття (КБР), а у 2003 році приєдналася до Картахенського протоколу. Національна стратегія та план дій з біорізноманіття (НСДБ) були представлені у 2010 році.

IKI в Україні

З 2008 року IKI підтримує кліматичні дії України, адаптацію до зміни клімату, збереження природних поглиначів вуглецю та збереження біорізноманіття. Від самого початку Україна та Німеччина тісно співпрацювали в рамках IKI. Україна є пріоритетною країною Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI). Наразі Міжнародна кліматична ініціатива (IKI) фінансує 17 проєктів в Україні із загальним затвердженим бюджетом 278,5 млн. євро, з яких 8 — двосторонні проєкти (загальний бюджет 74,3 млн. євро) та 9 — регіональні/глобальні (204,2 млн. євро для всіх країн-учасниць, що їх реалізують).

IKI в Україні зосереджується на амбітній кліматичній політиці, зменшенні викидів парникових газів та розробці планів НСД. Поточні проєкти підтримують відновлення України, просуваючи кліматично сприятливі, зелені та стійкі перетворення.

Проєкти IKI в країні (останнє оновлення: листопад 2023 року):

  • двосторонні: 8 тривають, 12 завершені
  • регіональні: 7 тривають, 4 завершені
  • глобальні: 3 тривають, 1 завершено

Крім того, IKI планує підтримати 2 нові двосторонні проєкти із загальним бюджетом 27,5 млн. євро. Одним з них є спільно відібраний проект GIZ та IKI “Підтримка України у впровадженні Паризької угоди та адаптації до наслідків зміни клімату в Чорноморському регіоні” з обсягом фінансування 17,5 млн. євро. Крім того, планується реалізація 3 нових регіональних/глобальних проектів з бюджетом 64,8 млн. євро.

Міністерства-партнери IKI в Україні:

  • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
  • Міністерство енергетики
  • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
  • Міністерство аграрної політики та продовольства

Пріоритетні напрямки роботи в Україні

Україна та Німеччина мають тісну багаторічну співпрацю у сфері клімату та біорізноманіття. Починаючи з 2008 року, IKI підтримує Україну в її кліматичних діях, адаптації до наслідків зміни клімату, збереженні та відновленні природних поглиначів вуглецю та збереженні біорізноманіття.

Основна увага IKI в Україні зосереджена на амбітній кліматичній політиці та пом’якшенні наслідків викидів парникових газів. Зокрема, поточні проекти IKI підтримують подальший розвиток українського НВВ (національно-визначеного внеску) та відповідних галузевих стратегій, включаючи їх реалізацію. Зменшення енергоємності та пов’язані з цим заходи з енергоефективності відіграють вирішальну роль у цьому відношенні.

У зв’язку з наслідками російської агресії проти України, портфель проектів IKI в майбутньому буде все більше зосереджуватися на потребах України у кліматично дружній та стійкій до змін клімату реконструкції. Водночас буде підтримуватися та прискорюватися трансформація, що має відношення до клімату та сприяє збереженню біорізноманіття. З цією метою окремі поточні проєкти та ініціативи отримають додаткові контракти, що передбачають збільшення обсягу фінансування в рамках семи двосторонніх та регіональних проєктів на суму близько 42 млн. євро.

Організації, що впроваджують проекти IKI

Наразі проекти, що реалізуються в Україні, виконують різні організації та установи. Наразі проекти, що фінансуються IKI за дорученням уряду Німеччини, реалізують в Україні наступні організації: