IKI в усьому світі

Зобов'язання уряду Німеччини щодо міжнародного кліматичного фінансування

Про IKI

Міжнародна кліматична ініціатива (IKI) є важливою частиною міжнародних зобов’язань уряду Німеччини у сфері кліматичного фінансування. З 2022 року IKI реалізується Федеральним міністерством економіки та клімату (BMWK) у тісній співпраці з Федеральним міністерством навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів (BMUV) та Федеральним міністерством закордонних справ (AA). Через IKI міністерства спільно підтримують підходи в країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою, спрямовані на реалізацію та амбітний розвиток Національно-визначених внесків (НВВ), закріплених у Паризькій угоді. Це включає заходи з адаптації до наслідків зміни клімату, збереження та відновлення природних поглиначів вуглецю, беручи до уваги екологічні, економічні та соціальні проблеми. IKI також підтримує країни-партнери в досягненні цілей Конвенції про біологічне різноманіття (КБР). Три міністерства спільно узгоджують базову структуру IKI. Сюди входять інструменти, які допомагають забезпечувати і перевіряти цінності та обов’язки IKI, різні конкурси на отримання фінансування та зовнішні комунікації.

Діяльність в рамках проектів IKI варіюється, наприклад, від консультування політиків з питань розбудови потенціалу та технологічних партнерств до хеджування ризиків за допомогою інноваційних фінансових інструментів. Вона також включає дослідження, консультації з підготовки проектів для розвитку інфраструктури та інвестиційні інструменти для пом’якшення наслідків зміни клімату або збереження біорізноманіття.

На сьогоднішній день IKI схвалив понад 950 проектів у сфері клімату та біорізноманіття у більш ніж 150 країнах світу із загальним обсягом фінансування майже 6 мільярдів євро (2008–2022 рр.).

IKI фінансує проекти організацій, які впроваджують заходи спільно з країнами, що розвиваються, країнами з перехідною економікою та країнами, що розвиваються, у чотирьох сферах фінансування IKI:

  • Зменшення викидів парникових газів
  • Адаптація до наслідків зміни клімату
  • Збереження природних поглиначів вуглецю з акцентом на скорочення викидів від вирубки та деградації лісів (REDD+)
  • Збереження біологічного різноманіття

Багато проєктів зазвичай охоплюють більше, ніж один напрямок фінансування.

You are cur­rent­ly view­ing a place­hold­er con­tent from Youtube. To access the actu­al con­tent, click the but­ton below. Please note that doing so will share data with third-par­ty providers.

More Infor­ma­tion

Проекти інтерфейсу IKI

МРІ особливо тісно співпрацює зі своїми пріоритетними країнами. Вибір пріоритетних країн був зроблений в результаті оцінки діяльності МРІ, яка показала, що він має сильнішу орієнтацію на конкретні країни.

Наразі МРІ особливо тісно співпрацює з Бразилією, Китаєм, Колумбією, Коста-Рікою, Індією, Індонезією, Мексикою, Перу, Філіппінами, Південною Африкою, Таїландом, Туреччиною, Україною, В’єтнамом та Філіппінами. У більшості країн співпраця відбувається у формі великих, особливо двосторонніх портфелів проектів. У більшості пріоритетних країн також реалізуються інтерфейсні проекти IKI, які підтримують постійні проектні офіси в столиці країни. Окрім виконання власних проектів у конкретній країні, ці інтерфейсні проекти також мають завдання підтримувати тісний контакт з національними міністерствами навколишнього середовища та клімату, а також налагоджувати зв’язки з іншими відповідними міністерствами у сфері політики щодо клімату та біорізноманіття. Крім того, інтерфейсні проекти також забезпечують мережеву платформу для всіх проектів ІКІ в країні та регіоні, щоб сприяти та отримувати вигоду від синергетичного ефекту від співпраці. IKI Inter­face є партнером України у впровадженні найкращих практик відновлення, сприяючи відновленню та розбудові нової, сталої економіки. Протидія зміні клімату та захист біорізноманіття є невід’ємною частиною більш широких зусиль з відновлення.

Подати заявку на фінансування IKI

Ваша організація може подавати заявки на фінансування IKI щороку! Ви можете знайти інформацію про всі конкурси проектів Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI). Крім того, IKI розробляє та бере участь в інших великих програмах фінансування та глобальних фондах, які пропонують власні конкурси та фінансову підтримку.

Більше інформації про фінансування IKI та про те, як подати заявку, можна знайти на Find Fund­ing | Inter­na­tionale Kli­maschutzini­tia­tive (IKI) (international-climate-initiative.com)